تبلیغات
فاتحان بدر و خیبر - بی بی ِ بی حرم
ما فاتحان بدر و خیبر بی‌قراریم * امروز دیگر شوق فتح مکه داریم
« بسم الله الرحمن الرحیم »
به اسمت قسم ؛ تو قلبم حرم ؛ داری

دوست دارم و ؛ می دونم دوسم ؛ داری


***

ندارم تو دنیا ؛ کسی رو غیر تو

همیشه همرامه ؛ دعای خیر تو


***

آتش زبانه زد ، از خانه ی علی

در بین شعله سوخت ، پروانه ی علی

افتاده از نفس ، همسنگر علی

یک آیه شد جدا ، از کوثر علی

***

ای وای مادرم ، ای وای مادرم

نفسی لکِ الفداء ، بی بیِ بی حرم

***

در بین بسترش ، وقت شهادتین

دارد وصیتی : نوحوا علی الحسین


کاری از :

حاج عبدالرضا هلالی

و

حامد زمانیدانلد نماهنگ تصویری :


طبقه بندی: سایر،
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 اسفند 1394 توسط خادمة الشُّــهداء