تبلیغات
فاتحان بدر و خیبر - روز مهتابی
ما فاتحان بدر و خیبر بی‌قراریم * امروز دیگر شوق فتح مکه داریم
« بسم الله الرحمن الرحیم »دیشب تو را مکررا دیدم

در خواب

کنار جاده ایستاده بودی

هر چه جلو می رفتم باز هم تو بودیدیشب که هوا روشن بود . . .

نمیدانم

شاید مسیر توست این صفحه از « قرآن » که خواندمدیشب

با کسی صحبت می کردی که من نمی دیدمش

حرف هایی می زدی که من نمی شنیدمش

یادم نیست

کجا می رفتم

کدام جاده بود

و چه کسی کنارم بود که با هیجان و مدام به او میگفتم :

نگاه کن ! حاج همت است !


اما ماه را خوب به خاطر می آورم . . .طبقه بندی: شهید حاج محمد ابراهیم همّت، خاکیان افلاکی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 آبان 1394 توسط خادمة الشُّــهداء