تبلیغات
فاتحان بدر و خیبر - جگرگوشه ای که شناسایی شد . . .
ما فاتحان بدر و خیبر بی‌قراریم * امروز دیگر شوق فتح مکه داریم
بسم الله الرحمن الرحیمخوب که نگاه می کنم ، خوب می فهمم که تو را خوب می شناسم . . .نگاه کنید . . .

به چشمانش . . .

کمی که به تصویر خیره می شوم دستانش را هم می بینم اگر چه از کادر خارج اند

خوب به دستانش نگاه کنید . . .

دستکش های غواصی را هنوز در دستانش می بینید ؛ حتی ماسک غواصی بر روی صورتش است . . .

می دانم که فقط من نیستم که می بینم . . .

اما زائده ای که اطراف دستانش را گرفته . . . ! شما هم می بینید ؟!


وقتی تو را زنده و با دستان بسته به خاک سپردند ، کجا می دانستند که روزی تصویر تو چه دلربائی ها که نمی کند

آن هم پس از نزدیک به سی سالشناسائی شد .  .  .طبقه بندی: خاکیان افلاکی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 مرداد 1394 توسط خادمة الشُّــهداء